⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Om oss

En levende menighet i hjertet av Halden

Vi er en frikirkelig menighet tilhørende pinsebevegelsen i Norge.
For familier

For familier

Vi er en menighet for alle generasjoner. Vi har ulike familie - og barnemøter og ønsker å møte barna med budskapet om Jesus.

Ungdom og studenter

Ungdom og studenter

Vårt arbeid blant ungdom heter INPUT og her kan ungdom treffes, få høre taler, hygge seg m.m. Vi har egen ungdomsklubb og cafè i kjelleren på Salen.

Misjon og utadrettet arbeid

Misjon

Vi er med å oppfyller Jesus befaling om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Dette gjør vi gjennom egne misjonærer, men også ved å støtte nasjonale medarbeidere i ulike land. 

"Pinsemenigheten Salen ønsker å se mennesker frelst, døpt og vokse i troen på Jesus i et åpent og inkluderende felleskap"

Menighetens Visjon

Pinsekirken Salen

Historie

Pinsemenigheten Salen ble grunnlagt 29.august 1911

Pinsekirken Salen

Pinsemenigheten Salens bygg kalles i dag Pinsekirken Salen og er lett tilgjengelig for byens publikum med sin sentrale beliggenhet.

 

Menighetens aktiviteter

Gudstjenesten søndag kl.11.00  er hovedsamlingen i Pinsekirken.

Vi har mange forskjellige typer møter - ungdomsmøter, sangkvelder, formiddagstreff, kvinnemøter mm. Det drives søndagsskole nesten hver søndag unntatt i skolens ferie. Menigheten driver også utpostarbeid på Salen, Prestebakke.

Ledelse

Salen ledes av lederrådet (eldsterådet - åpent for både kvinner og menn). 

Misjon

Salen har i mange år gjort en stor og betydelig innsats for misjonen og hatt egne misjonærer i flere land. Den sterkeste innsatsen de siste årene er gjort i Bolivia , Spania og Kenya.

Sang og Musikkliv

Salen menighetsmusikk er menighetens sangkor - nye sangere er velkommen 

Salen Hornorkester er menighetens brassband - nye blåsere er velkommen 

Pastorteam

Menighetens pastorer

 

Frode Næss

Frode Næss

Pastor

f. 1973 - hovedpastor i Salen fra oktober 2012. Har også hatt virke i menigheten som ungdomspastor. Gift med Helga Marie, har fem barn. Utdannet bygningstekniker og coach. Tidligere vært ansatt i NLM og DNK, samt i KRIK.

Marcus Østby

Marcus Østby

Ungdomsleder

Ungdomsleder f. 1994. Ansatt fra august 2015. Sønn av Anne og Anders Østby, vokst opp på Berger i Idd og i Salen. Spiller saxofon. Var elev ved Hedmarktoppen. Studerer nå ved Halden lærerhøgskole.

 

Helga Marie Næss

Medpastor

Ledere og kontaktpersoner i menigheten  :

 

 

 • Kontormedarbeider: Rebekka Tølche
 • Sang gruppa for Tweens - New Hearts : Åshild Haugen og Elise Gaulin
 • SMS junior - barneklubb : Lillian Høvik.
 • Salen Hornorkester : Wenche Gaulin. 
 • Menighetsmusikken / menighetskoret : Pål Espen Haugen.
 • Gospelkoret Krydder: Hanne Othilie Morland
 • Leder råd: Dagfinn Lundsrud
 • INPUT ungdomsarbeid : Marcus Østby
 • Kafe Det Grøne Hus : Rune Kirkerød
 • Søstermisjon - kvinnemøter : Unni Fjellstad
 • Formiddagstreff : Lotte og Vidar Brevik
 • Input Lovsangsband : Simon Olsen 
 • Tentro konfirmasjonsundervisning : Marcus Østby
 • Barnemøter : Helga Marie Næss
 • Internasjonal bønnegruppe : Samuel Kanousseu
 • Husgrupper : Inga Marie Hop Edvardsen
 • Husbandet : Marita Furuvarp
 • Bok kiosken : Eva Lundsrud