⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Aktiviteter

MØTER i Pinsekirken Salen

Vi har mange tilbud hvor hele menigheten eller ulike grupper samles

Bilde

Møtevirksomhet - Hovedmøter

• GUDSTJENESTER 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling på søndager kl.11.00. Her møtes vi til  sang, forkynnelse og fellesskap.

• KVELDSMØTER

Med fokus på bønn, lovsang og personlige historier.

• SUPERSØNDAG

Hele familien, små og store samles til gudstjeneste. Gjerne med aktiviteter etterpå. Forskjellige deltar. 


 SALEN HORNORKESTER 

Menighetens eget brassband - øver hver tirsdag kveld.

Dirigent Espen Ødegaard ønsker nye blåsere velkommen !

BARNEKORET POPKORN 

Øver annenhver torsdag !!

Barn fra 4 års alder er velkommen til å være med !!

SMS JUNIOR

Barneklubb for barn i alderen 5-7 klasse

Annenhver lørdag fra kl 17-18.30

 

 

 Lydtest 

 

lyddemo

 

 

Bilde

Møtevirksomhet - Andre møter

BØNN & LOVSANG
Bønnemøte med lovsang og vitnesbyrd.

• FORMIDDAGSTREFF
 
Fellesskap med sang, musikk og bevertning.
Andakt, tale eller vitnesbyrd.

SANGFESTER
Arrangement med sangere og musikere, hvor sang
står i fokus. Fri entré. Kollekt.

• KAFÈMØTE
 
Møte med mye sang og musikk. Bevertning.

• SØSTERMISJON 
Samling for kvinner til et åndelig fellesskap.

MENIGHETSMUSIKKEN

Menighetens eget sangkor som øver annenhver mandag

Nye sangere er velkommen

New Hearts 

lovsangsgruppe for 5.klasse og eldre

Bilde

Ungdomskvelder - Input Ungdom

Menighetens ungdomsarbeid heter INPUT. Her samles ungdom hver Lørdag fra 19:30. Programmer er som regel delt inn i cafè, sosialt, konkurranser eller leker, møte med lovsang m.m.

Vi har også nært samarbeid med andre menigheter i Halden og Østfold og arrangerer gjerne større eventer og samlinger sammen med flere menigheter.

Bilde

Søndagsskole for barna

Vi har egne møter for barna som går under navnet "Helt Konge", her samles gjerne barna til peisestua til kreativ formidling av Bibelens innhold, sang, aktiviteter og måltid.

Ved siden av egne barnemøter er også barna gjerne aktivt med i møter ved enkel opplesning eller sang igjennom f.eks. vårt
barnekor som heter PopKORn. De øver øver annenhver torsdag fra kl.18-19.30. Alle barn fra 5 år og oppover er velkommen.

ØVRIGE AKTIVITETER

Vi har  flere aktiviteter og tilbud til  barn, ungdom og voksne
Bilde

SMS Junior - Barneklubb

Barneklubb for 5.-8.klassinger annenhver lørdag i kjelleren på Salen. Samlingene varer fra kl.17.00-18.30

Bilde

New Hearts

En sang gruppe for barn og ungdommer som har startet i 5.klasse. Øvelser annenhver mandag. New Hearts deltar med sang på gudstjenesten en gang i måneden.

Bilde

Tentro - Konfirmasjon

Menighetens konfirmant tilbud. Åpent for alle 9.klassinger. Oppstart i september . Avslutning siste helg i april.

Undervisningen foregår på tirsdager annenhver uke. Vi er også med på felles leir for hele Østfold

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om konfirmantarbeidet i vår menighet.

Bilde

Cafè Det Grønne Hus

Rune Kirkerød og staben ønsker velkommen innom på noe varmt å drikke og noe å bite i. Dette er et tilbud som Pinsekirken Salen gir til de som måtte ønske en liten pause i hverdagen. Hyggelige mennesker gir av sin tid de fleste uker i året for å være her å betjene de som stikker innom.

ÅPNINGSTIDER: kl. 10.00 - 13.00 Tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker)