⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Salen Hornorkester spiller 24.sept

Barn

Vi ønsker å være en menighet hvor barn og barnefamilier trives og utvikler seg i troen på Jesus. Dette gjør vi gjennom egne barnemøter, Juniorsamlinger, barnekoret POPKorn og tweensgruppa New hearts. En søndag i måneden har vi Supersøndag, en samling for alle generasjoner. 

Ungdom

Vi gir ungdommen rom til personlig utvikling, ledertrening og åndelige opplevelser med Jesus, gjennom fellesskapsgrupper, Input ungdomsmøter og ulike leirer og konferanser. 

Tentro er menighetens konfirmantilbud.

Internasjonal

Vi er en menighet bestående av mennesker fra mange forskjellige nasjoner, og ønsker å være inkluderende og samlende uansett bakgrunn og historikk og etnisitet. Vi legger vinn på integrering og enhet, men har også egne samlinger som av multikulturell art.  

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Oppslagstavle

Arrangementer og aktiviteter i menigheten.

GUDSTJENESTE SØNDAG 19.8 kl.11.00

Helga Marie Næss taler 

Åshild Haugen m flere synger

Nattverd - kirkekaffe

 

 

 Onsdag 29.august kl.19.00

Ekstraordinært årsmøte i

Pinsemenigheten Salen

 

 

 

Internasjonal kveld

fredag 7.september kl.18.00

Velkommen til godt fellesskap med god mat :)

 

 
 

Degernes weekend

14.-16. september

 Ta med familie og venner på tur til

Degernes leirsted :) 

Påmelding og betaling innen 26.august

Innbetaling til konto 1030 07 50740

Påmelding til Åshild Haugen : 48216849 / hosaashild@halden.net

 

Priser ; Voksen 750 ,- 

Ungdom 13-18 år : 500,- 

Barn 0-2 år gratis

Prisen inkluderer : Overnatting og måltider

 

Det blir mye sosialt , aktiviteter , bra måltider og fine møter !

Håper du blir med :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husgrupper, en menighet i miniatyr...

Dette året foretar vi en revitalisering av husgruppene. Vårt ønske er at flest mulig av Pinsekirken Salen sine medlemmer skal delta aktivt i en husgruppe. I tillegg ønsker vi at husgruppene skal være et tilbud til nye mennesker som ønsker å bli en del av fellesskapet.

Visjonen for husgruppene er: 
Å lede folk til et bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus!

Ønsker du å bli med i en husgruppe? Trykk her!

 

BØNN

  

Velkommen til Bønnesamlinger på onsdager kl.08.00-09.00

Dette foregår i peisestua i Pinsekirken Salen.

Oppstart 22.08.2018

  • Har du bønneemner ? Noe vi skal be for ? 

  • Ta kontakt !!!

 

 

Er du i alderen 13 - 20 år ? 

Velkommen til Input ungdomsmøter hver lørdag kl.19.30 :)

 

 

 

 

 

 

SMS - junior - for deg som har startet i 5.klasse !!

 

 

 

 LØRDAGER FRA SEPTEMBER 2018 - PROGRAM KOMMER

 

 

 

 

 

GOSPELKORET KRYDDER ØVER ANNENHVER MANDAG 

BLI MED Å SYNGE :)

 

 

 Menighetskontoret er åpent Tirsdager og Torsdager mellom

kl.11.00 og kl.13.00

salenhalden@gmail.com / 69212010

 

 


PROGRAM 

BARN & FAMILIE

Vi har barnemøter, søndagsskole og sammenkomster for barna.

 

UNGDOM & KONFIRMANT

Vi har Tentro tilbud og ungdomsarbeid. Ungdomskvelder, utflukter og eventer.

UNGE VOKSNE

Vi har mange unge voskne i forsamlingen vår. Hjertelig velkommen til våre møter!

ELDRE

Vi har også sammenkomster og tilbud for de eldre ved siden av sang og musikk.

Samarbeidspartnere

Takk til våre samarbeids- og støttepartnere