⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Salen Hornorkester spiller 24.sept

Barn

Vi ønsker å være en menighet hvor barn og barnefamilier trives og utvikler seg i troen på Jesus. Dette gjør vi gjennom egne barnemøter, Juniorsamlinger, barnekoret POPKorn og tweensgruppa New hearts. En søndag i måneden har vi Supersøndag, en samling for alle generasjoner. 

Ungdom

Vi gir ungdommen rom til personlig utvikling, ledertrening og åndelige opplevelser med Jesus, gjennom fellesskapsgrupper, Input ungdomsmøter og ulike leirer og konferanser. 

Tentro er menighetens konfirmantilbud.

Internasjonal

Vi er en menighet bestående av mennesker fra mange forskjellige nasjoner, og ønsker å være inkluderende og samlende uansett bakgrunn og historikk og etnisitet. Vi legger vinn på integrering og enhet, men har også egne samlinger som av multikulturell art.  

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Oppslagstavle

Arrangementer og aktiviteter i menigheten.

Husgrupper, en menighet i miniatyr...

Dette året foretar vi en revitalisering av husgruppene. Vårt ønske er at flest mulig av Pinsekirken Salen sine medlemmer skal delta aktivt i en husgruppe. I tillegg ønsker vi at husgruppene skal være et tilbud til nye mennesker som ønsker å bli en del av fellesskapet.

Visjonen for husgruppene er: 
Å lede folk til et bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus!

Ønsker du å bli med i en husgruppe? Trykk her!

Velkommen til Bønnesamlinger på onsdager kl.08.00-09.00

Dette foregår i peisestua i Pinsekirken Salen.

Oppstart 03.01.2017.

  • Har du bønneemner ? Noe vi skal be for ? 
  • Ta kontakt !!!

 

 

 

 

Er du i alderen 13 - 20 år ? 

Velkommen til Input ungdomsmøter hver lørdag kl.19.30 :)

 

 

 

Barnemøter paralellt med gudstjenestene kl.11.00 :) 

 

Alle barn er velkommen til å være med !

 

 

SMS - junior - for deg som har startet i 5.klasse !!

 

Barneklubb med andakt og aktiviteter Annenhver lørdag fra kl.17-18.30 :) 

 

 

GOSPELKORET KRYDDER ØVER ANNENHVER MANDAG 

BLI MED Å SYNG 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 Torsdag 22.februar kl.11.00 

Kvinnemøte /Søstermisjon

- Unni Fjellstad leder

 

 

Søndag 25.februar kl.11.00

Gudstjeneste : Rebekka Tolche taler

 

 

Barnemøte og kirkekaffe

 

KL.18.00 : Bønn og lovsang .

Liv og Husto Rosales leder

 

Søndag 4.mars kl.11.00 :

 

Gudstjeneste : Pastor Frode Næss taler

Nattverd og barnemøte

 

Tirsdag 6.mars kl.11.00 : Formiddagstreff

 

Tale ved Arne Lund

 

 

 

Onsdag 14.mars kl.19.00

Menighetens årsmøte

 

FREDAG 16.MARS KL.19.00

SANGKVELD M ARVID PETTERSEN

PRIS : 100,- pr pers over 18 år

KAFE SALG

 


PROGRAM 

BARN & FAMILIE

Vi har barnemøter, søndagsskole og sammenkomster for barna.

 

UNGDOM & KONFIRMANT

Vi har Tentro tilbud og ungdomsarbeid. Ungdomskvelder, utflukter og eventer.

UNGE VOKSNE

Vi har mange unge voskne i forsamlingen vår. Hjertelig velkommen til våre møter!

ELDRE

Vi har også sammenkomster og tilbud for de eldre ved siden av sang og musikk.

Samarbeidspartnere

Takk til våre samarbeids- og støttepartnere